Zrozumieć Motywację

397,00 

Kategoria:

Opis

Wystaw ocenę

Nagranie szkolenia:
Zrozumieć Motywację

Aby inspirować członków swojego zespołu do osiągania i przekraczania ponadprzeciętnych rezultatów sprzedażowych należy poznać ich wewnętrzne motywatory, pragnienia, określić granice odpowiedzialności grupowej i indywidualnej. Umiejętne wykorzystanie wiedzy z zakresu pozapłacowych czynników motywujących ludzi daje większą możliwość prowadzić i przewodzić w swoich zespołach handlowych. Trenować, mentorować, ale przede wszystkim coachować, co prowadzi do „rozciągnięcia” postaw, umiejętności i wiedzy. Zespół ponadprzeciętny to zespół pewny siebie. Według Krugera (nagroda Ig Nobla) pewność siebie wyrażą się w doświadczeniu, a doświadczenie to poznanie, trening i wykorzystanie narzędzi, strategii i technik w realnym środowisku ( na realnych przykładach). Takie właśnie będzie to szkolenie.

Poruszone zostaną takie zagadnienia jak:

  • Motywacja Reissa, czyli jak Jurgen Klopp motywuje swój zespół?
  • 3 stany motywacji
  • Modele auto-motywacji
  • Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna, a pompa motywacyjna
  • Rola stresu w motywacji
  • Jak się zmotywować w dążeniu do wyznaczonych celów
  • Jak poradzić sobie ze spadkiem motywacji