Coaching

890,00 

Opis

Coaching jest formą dedykowanego i intensywnego szkolenia poprzez metody związane z psychologią i neurofizjologią. Pomaga w przyśpieszeniu tempa rozwoju oraz pracy nad określonymi potrzebami, dzięki czemu skutecznie wpływa na zwiększenie efektywności.

Coaching skupia się również na analizie kompetencji i dzięki narzędziom rozwojowym dobranym do danej osobowości i jej sytuacji życiowej. Skupiam się na rozwoju kompetencji miękkich z zakresu zarządzania sprzedażą, radzeniem sobie z emocjami i stresem, autoprezentacji, sztuki wystąpień publicznych, innowacyjności, odpowiedzialności biznesowej itp., analizie sytuacji zawodowej i zaplanowaniu działań, weryfikacji potencjału zespołowego.

Cena : 890 zł (1h)