Wybieram. Sługa Boga

 Wstęp. W tym rozdziale będziemy gadać o pieniądzach. Jest taki fragment w Piśmie Świętym, który mnie niesamowicie porusza. Mówi o tym, że nie możesz być sługą i Boga  i mamony ( po grecku, słowo użyte w tym fragmencie mówi o bożku mamonie) . Bardzo wiele osób, szczególnie w kościele, czy to katolickim, czy jakimkolwiek innym…